Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

Zverejnené
22. augusta 2022
Kategória

Prílohy