Dodatok č. 1 k VZN č. 2-2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Zverejnené
30. novembra 2018
Kategória

Prílohy