Dodatok č. 2 k VZN č. 2-2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Detaily

Prílohy