Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Zverejnené
30. augusta 2021
Kategória

Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Detaily

Číslo/ID dokumentu: Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2015

Prílohy