Emailová adresa pre doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Zverejnené
11. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. novembra 2022 − 25. novembra 2022
Kategória

Prílohy