Emailová adresa pre doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnené
6. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. decembra 2022 − 2. januára 2023
Kategória

Prílohy