Kolaudačné rozhodnutie – líniová stavba „IBV Pod Krížom Výstavba VN, NN, TS“ – verejná vyhláška

Zverejnené
20. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. marca 2023 − 4. apríla 2023
Kategória

Prílohy