Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

Zverejnené
9. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. augusta 2022 − 30. októbra 2022
Kategória

Prílohy