Návrh – Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bajerovce

Zverejnené
30. novembra 2017
Kategória

Prílohy