Návrh rozpočtu VÝDAVKY na r. 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025

Zverejnené
28. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. novembra 2022 − 13. decembra 2022
Kategória

Prílohy