Preskočiť na obsah

Návrh-VZN č. 1-2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bajerovce