Zverejnenie mena a telefonického kontaktu pre žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania

Zverejnené
24. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. októbra 2022 − 28. októbra 2022
Kategória

Prílohy