OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Zverejnené
27. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. júla 2022 − 31. augusta 2022
Kategória

Prílohy