Oznámenie o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“

Zverejnené
1. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júna 2022 − 1. júla 2022
Kategória

Prílohy