Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Zverejnené
18. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
18. júla 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Prílohy