Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Zverejnené
23. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. júna 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Prílohy