Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Zverejnené
14. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 14. októbra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy