Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania-umiestnenie líniovej stavby Cyklotrasa Bajerovce-Vislanka