Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania-umiestnenie líniovej stavby Cyklotrasa Bajerovce-Vislanka

Zverejnené
8. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
8. marca 2023 − 24. marca 2023
Kategória

Prílohy