Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania-zmena úz. rozhodnutia-stavba „IBV Pod Krížom“- „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie“, k. ú. Krásna Lúka