Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie-verejná vyhláška – „Prístavba k rodinnému domu s. č. 74“