Preskočiť na obsah

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „IBV Pod Krížom – SO 01 miestne komunikácie – I. Etapa“ – verejná vyhláška