Stavebné povolenie „Rekreačná chata“ J. Varholik – verejná vyhláška

Zverejnené
13. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
13. marca 2023 − 29. marca 2023
Kategória

Prílohy