Údaje o komunálnom odpade obce za rok 2021

Zverejnené
26. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
26. mája 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Prílohy