Územné rozhodnutie- „Cyklotrasa Bajerovce-Vislanka I. etapa“, verejná vyhláška

Zverejnené
24. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. mája 2023 − 7. júna 2023
Kategória

Prílohy