Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška „Cyklotrasa Bajerovce-Vislanka“

Zverejnené
10. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. marca 2022 − 23. marca 2022
Kategória

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa §36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

Prílohy