Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška-Stavebné povolenie „Rodinný dom“, pozemok parc. č. KN-C 397/2, kat. územie Bajerovce