Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Zverejnené
13. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
13. júna 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený (v slovenskom jazyku a jazyku národnostnej menšiny)

Prílohy