Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bajerovce č. 1/2022 o opatrovateľskej službe

Zverejnené
22. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. septembra 2022 − 7. októbra 2022
Kategória

Prílohy