Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bajerovce č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady