Výzva na doplnenie návrhu a prerušenie stavebného konania „Rekreačná chata“- Rozhodnutie

Zverejnené
16. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2023 − 31. januára 2023
Kategória

Prílohy