VZN č. 1-2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku v obci Bajerovce

Zverejnené
31. decembra 2020
Kategória

Detaily

Prílohy