Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bajerovce