Zámer na predaj majetku podľa prípadu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
4. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
4. mája 2022 − 19. mája 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2022

Prílohy