Záverečný účet obce Bajerovce rok 2022-NÁVRH

Zverejnené
11. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
11. mája 2023 − 26. mája 2023
Kategória

Prílohy