Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva 2022

Zverejnené
21. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. septembra 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Prílohy