Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie-Spojené voľby 2022

Zverejnené
27. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. júla 2022 − 31. augusta 2022
Kategória

Prílohy