Zverejnenie zámeru č. 3/2022 predať majetok vo vlastníctve obce obchodnou verejnou súťažou II. kolo

Zverejnené
23. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. júna 2022 − 2. augusta 2022
Kategória

Prílohy