Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru č. 4/2022 predať hnuteľný majetok vo vlastníctve obce obchodnou verejnou súťažou