Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bajerovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o grantovom účte

Prima banka Slovensko

20.5.2022

Začiatok účinnosti 21.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

HOVANEC

29.4.2022

Začiatok účinnosti 30.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ HOVANEC, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Poloma 245, 082 73 Poloma

Dodávateľ - IČO 50154290

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo-"Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce"

Kúpno-predajná zmluva

ID: 24032022 – Združenie obcí hornej Torysy

1,00 €

28.3.2022

Začiatok účinnosti 29.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.3.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Združenie obcí hornej Torysy

Dodávateľ - Sídlo Krivianska 1, 082 71 Lipany

Dodávateľ - IČO 37938231

Prílohy

Popis

Drevený prístrešok

Dodatok č. 2 k Dohode o pristúpení k Rámcovej dohode č. Obc 2-69/2020

Brantner Nova s.r.o.

7.3.2022

Začiatok účinnosti 8.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Brantner Nova s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 31659641

Prílohy

Zmluva o dielo-„Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce“

ID: 22022022 – HOVANEC

163 742,71 €

28.2.2022

Začiatok účinnosti 1.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.2.2022

Suma s DPH 163 742,71 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ HOVANEC, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Poloma 245, 082 73 Poloma

Dodávateľ - IČO 50154290

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

Dohoda č. 22/37/054/19

ID: 22/37/054/19 – Úrad práce

6 947,19 €

28.1.2022

Začiatok účinnosti 29.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.1.2022

Suma s DPH 6 947,19 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 Prešov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Nájomná zmluva

ID: 30122021 – Karol Budziňák

7,50 €

31.12.2021

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.12.2021

Suma s DPH 7,50 €

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Karol Budziňák, Stará Ľubovňa

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Účel nájmu umiestnenie včelstva

Zmluva o dielo č. 27122021

ID: 27122021 – HOVANEC

150 959,59 €

29.12.2021

Začiatok účinnosti 30.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.12.2021

Suma s DPH 150 959,59 €

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ HOVANEC, s. r. o., 082 73 Poloma 245

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Projekt „Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce“

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

ID: 13122021 – Orange Slovensko

16.12.2021

Začiatok účinnosti 17.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov-projekt Hosťujúce divadelné predstavenie DAD

ID: 21-311-00050 – Fond na podporu kultúry národnostných menšín

10.12.2021

Začiatok účinnosti 11.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.10.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov-projekt Jazyk mojej mamy

ID: 21-120-00821 – Fond na podporu kultúry národnostných menšín

2 000,00 €

10.12.2021

Začiatok účinnosti 11.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.10.2021

Suma s DPH 2 000,00 €

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 06092021

ID: 1 – Vladimír Ochotnický

26.11.2021

Začiatok účinnosti 27.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.11.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Vladimír Ochotnický, Vsetínska 64, Stará Ľubovňa

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Kúpna zmluva-pozemok registra KN C parc. č. 261, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1 405 m2