Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bajerovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 8.12.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.12.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 24.10.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 21.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 30.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ HOVANEC, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Poloma 245, 082 73 Poloma

Dodávateľ - IČO 50154290

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo-"Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce"

Začiatok účinnosti 29.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.3.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Združenie obcí hornej Torysy

Dodávateľ - Sídlo Krivianska 1, 082 71 Lipany

Dodávateľ - IČO 37938231

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Drevený prístrešok

Začiatok účinnosti 8.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Brantner Nova s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 31659641

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.2.2022

Suma s DPH 163 742,71 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ HOVANEC, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Poloma 245, 082 73 Poloma

Dodávateľ - IČO 50154290

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

Začiatok účinnosti 29.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.1.2022

Suma s DPH 6 947,19 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 Prešov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.12.2021

Suma s DPH 7,50 €

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Karol Budziňák, Stará Ľubovňa

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Účel nájmu umiestnenie včelstva

Začiatok účinnosti 30.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.12.2021

Suma s DPH 150 959,59 €

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ HOVANEC, s. r. o., 082 73 Poloma 245

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Projekt „Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce“

Začiatok účinnosti 17.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 11.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.10.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy