Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bajerovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Kúpna zmluva-pozemok registra KN C parc. č. 261, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1 405 m2

8 430,00 €

7.9.2021

ID

Začiatok účinnosti 8.9.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.9.2021

Suma s DPH 8 430,00 €

Dodávateľ / Partner Vladimír Ochotnický, Stará Ľubovňa

Zmluva č. 879/2021/OPR

ID: 879/2021/OPR

3 095,16 €

28.7.2021

ID 879/2021/OPR

Začiatok účinnosti 29.7.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 3 095,16 €

Dodávateľ / Partner Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Darovacia zmluva

ID: 26072021

3 000,00 €

28.7.2021

ID 26072021

Začiatok účinnosti 29.7.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 3 000,00 €

Dodávateľ / Partner Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava