Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bajerovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 27.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.11.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Vladimír Ochotnický, Vsetínska 64, Stará Ľubovňa

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Kúpna zmluva-pozemok registra KN C parc. č. 261, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1 405 m2

Začiatok účinnosti 8.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 67,89 €

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ BAJER AGRO spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 6.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.11.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Námestie Mateja Korvína 1, Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 5.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.4.2021

Suma s DPH 26,65 €

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Ján Vašiga, DSS Demjata

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 27.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.10.2021

Suma s DPH 1 800,00 €

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ ŠF & EÚ Aktivity, s.r.o., Štúrova 13/393, 064 01 Stará Ľubovňa

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zabezpečenie inžinierskej činnosti-správne konanie o rozhodnutie o umiestnení stavby a správne konanie o vydanie stavebného povolenia – stavba „Cyklotrasa Bajerovce-Vislanka“

Začiatok účinnosti 8.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.10.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Juraj Mihálik, Sabinov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Kúpna zmluva č. 06072021

Začiatok účinnosti 8.9.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.9.2021

Suma s DPH 8 430,00 €

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Vladimír Ochotnický, Stará Ľubovňa

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 06092021

Začiatok účinnosti 29.7.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 3 095,16 €

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 29.7.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 3 000,00 €

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 13.7.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.7.2021

Suma s DPH 927,00 €

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Juraj Mihálik, Sabinov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 06072021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy