Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Bajerovce.

Nadpis

Zverejnené

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

13.6.2022