Cirkev

Farské úrady:

Pravoslávny farský úrad

Bajerovce č. 90 

Mgr. Rastislav Ignác   

+421-51/459 70 29        

Gréckokatolícky farský úrad

Bajerovce č. 14

Mgr. Pavol Székely

farnosť Šambron tel. +421-51/438 37 03

Zverejnené 28. júna 2021.
Bez úpravy .