Preskočiť na obsah

DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor

SÚČASNOSŤ:

Štruktúra:  Michal Kormoš č. 116  – predseda

                     Peter Sekerák ml. č. 121 – podpredseda – veliteľ

                     Štefan Lukáč č. 4 – preventivár

                     Lukáš Sekerák č. 55 – strojník

HISTÓRIA:

Rok 1894 – Šarišká župa – hasičské stotiny, skupiny, družstvá

XIII. Zdravcovská stotina, veliteľ stotiny Bornemisza Lajos, krajinský poslanec, statkár, Krivany

1 – Bajerovce – skupina 1 / družstvo 1
Csornyák Miklós, učiteľ – veliteľ skupiny
Szekerák Lukács – veliteľ družstva

Hasičská okresná jednota č. 51, založená roku 1925.

Dobrovoľný hasičský zbor bol založený v roku 1920. Mal 16 členov.

Peter Macko – predseda
Jozef Potáš – veliteľ
Nikolaj Sekerák Rychtarikov – veliteľ – I. n.
Juraj Kundračík Huszáriv – veliteľ – II. n.
Juraj Sekerák Petromichala – tajomník
Ján Palgut – pokladník
Andrej Pastorák Pjechovajska – dozorca majetku

Revízori: Peter Mindek, Ján Kormoš Kovaliv, Nikolaj Medzeňák