OZ Valalská voda

Občianske združenie (OZ) je združením fyzických a právnických osôb, založené za účelom presadzovania záujmov verejnosti žijúcej v obci Bajerovce a v regióne Hornej Torysy najmä v oblastiach: ľudské zdroje, šport, kultúra, sociálna a zdravotná oblasť, cestovný ruch, životné prostredie a rozvoj vidieka.

Občianske združenie Valalská voda je neziskové združenie v Bajerovciach, ktoré sa venuje charitatívnym a kultúrnym podujatiam, ručným prácam.

Naše výrobky, ktoré sú na tejto stránke v albume, sa dajú objednať a kúpiť, farba sa dá vybrať podľa vlastného výberu.

Objednávky môžte zasielať na e-mailovú adresu: valalskavoda@azet.sk  kde Vám budú poskytnuté aj bližšie informácie.

Obec Bajerovce v zastúpení starostom obce Michalom Sekerákom ďakuje všetkým občanom, ktorí prispeli hlavne potravinovou pomocou mamičke s troma malými deťmi, ktorá sa ocitla v zlej finančnej situácii. Zároveň vyjadruje poďakovanie OZ Valalská voda za zorganizovanie tejto charitatívnej akcie.

Občianske združenie Valalská voda odovzdalo na novorodenecké oddelnie v Ľubovnianskej nemocnici vecičky pre bábätká, ktoré zhotovili šikovné žienky v  tvorivej dielni. Fotky z odovzdania viď nižšie.

Dňa 9. novembra 2018 členovia Občianskeho združenia Valalská voda Bajerovce odovzdali riaditeľke Detského domova Prešov, hračky a veci do postieľok pre postihnuté detičky umiestnené v Detskom domove Prešov.

Fotogaléria

Zverejnené 28. júna 2021.
Bez úpravy .