Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu

Zverejnené 29.6.2021.

Komunálny odpad Kovové obaly Plasty Sklo VKM
Január
5
12
19
26
Február
2
9
16
23
25
Marec
2
9
16
23
30
Apríl
6
13
20
27
Máj
4
10
18
21
Jún
1
4
15
23
29
Júl
5
7
13
20
27
August
4
10
17
24
September
1
7
14
21
28
Október
5
12
19
27
November
1
2
10
16
23
30
December
7
14
21
28

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Kovové obaly

Do kovov patria kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, kovové uzávery, viečka.Nevhadzujú sa kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly zo zubnej pasty, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

Sklo

Do skla patria nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby, tabuľové skolo, sklenené črepy.Nevhadzuje sa porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom), porcelán a keramika, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).

VKM

VKM sú tetrapaky (obaly od mlieka, džúsov, vína…).