Štatút obce Bajerovce – NÁVRH

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. júna 2019