Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Prešovský

Okres

Sabinov

Región

Šariš

Počet obyvateľov

295

Rozloha

1611 ha

Prvá písomná zmienka

v roku 1366

Bajerovce ležia v severovýchodnej časti Levočských vrchov  ( v nadmorskej výške 665 m n. m.) v doline potoka Valalská voda, v blízkosti štátnej prírodnej rezervácie vyhlásenej v roku 1980 o výmere 14,42 ha. Dôvodom ochrany je stupeň zachovania slatinných lúk, ktorý v takom rozsahu botanickej hodnoty je v celom okrese jediný. Územie bolo zriadené pre vedecko-výskumné a náučné ciele.

V bývalom vojenskom obvode Javorina, ktorý siaha aj do katastra obce je zriadené CHVÚ – Chránené vtáčie územie.

V súčasnosti má obec 296 obyvateľov a hospodári na katastri o rozlohe 1300 ha.
V obci vyvierajú tri minerálne pramene. Dva v lokalite Chránená krajinná oblasť – Valalská voda a jeden v časti Loziny. Pred vstupom do obce je chránená kultúrna pamiatka Kaplnka sv. Jozafáta.

O katastri obce je vhodné povedať, že sa nachádza na chrbte stredoeurópskeho rozvodia. Na každej strane chrbta vyviera potok. Jeden smeruje na sever a vlieva sa do Severného mora a druhý na juh a vlieva sa do Čierneho mora.

V posledných rokoch sa obec viac modernizuje a propaguje kultúrnymi aktivitami. Po 20-ročnej prestávke bol obnovený folklórny festival Rusínov a tradícia pokračuje. V rámci protipovodňových opatrení boli zrealizované projekty z Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu. Nanovo bol postavený most pri gréckokatolíckej fare  a ďalší nový most bol postavený cez potok Valalská voda. Prešovský samosprávny kraj a jeho projekty cezhraničnej spolupráce umožnili obci vybudovať prírodný amfiteáter a multifunkčnú hraciu plochu v areáli bývalej ZŠ. Úspešne boli zrealizované aj projekty Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu a Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia. V ďalšom období v rámi Programovacieho obdobia 2014-2020 sa obec sústreďuje na opravu verejných budov a infraštruktúru.