Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bajerovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Objednávka-VO k projektu Stavebná úprava OcÚ Bajerovce

ID: 202127 – SPIŠ-VIEW-TRADING s.r.o.

480,00 €

10.12.2021

Suma s DPH 480,00 €

Dátum vystavenia 3.12.2021

Zodpovedná osoba Michal Sekerák, starosta obce

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ SPIŠ-VIEW-TRADING s.r.o., Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka-vypracovanie ŽoNFP k projektu Stavebná úprava OcÚ Bajerovce

ID: 202126 – TIBURON s.r.o.

1 000,00 €

10.12.2021

Suma s DPH 1 000,00 €

Dátum vystavenia 3.12.2021

Zodpovedná osoba Michal Sekerák, starosta obce

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ TIBURON s.r.o., Jánošíkova 77, 080 01 Prešov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka-vypracovanie rozpočtu, zadania, krycí list Stavebná úprava OcÚ Bajerovce

ID: 202125 – Ing. Milan Dzugas

10.12.2021

Suma s DPH

Dátum vystavenia 2.11.2021

Zodpovedná osoba Michal Sekerák, starosta obce

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Ing. Milan Dzugas, Karpatská 12, 080 01 Prešov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka-vypracovanie zjednodušenej PD miestnych komunikácii s rozpočtom

ID: 202124 – SAPAN s.r.o.

10.12.2021

Suma s DPH

Dátum vystavenia 28.10.2021

Zodpovedná osoba Michal Sekerák, starosta obce

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ SAPAN s.r.o., Za vodou 13, 064 01 Stará Ľubovňa

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka-spracovanie žiadosti v rámci Envirofondu

ID: 202123 – TIBURON s.r.o.

10.12.2021

Suma s DPH

Dátum vystavenia 27.10.2021

Zodpovedná osoba Michal Sekerák, starosta obce

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ TIBURON s.r.o., Jánošíkova 77, 080 01 Prešov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka-vyhotovenie projektového hodnotenia a energetického auditu Stavebná úprava OcÚ Bajerovce

ID: 202122 – TERA green s.r.o.

1 500,00 €

10.12.2021

Suma s DPH 1 500,00 €

Dátum vystavenia 23.9.2021

Zodpovedná osoba Michal Sekerák, starosta obce

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ TERA green s.r.o., Orechová 23, 085 01 Bardejov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka-vypracovanie NMS č. 5 projekt Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia v obci

ID: 202121 – AK Prešov spol. s r.o.

150,00 €

10.12.2021

Suma s DPH 150,00 €

Dátum vystavenia 2.9.2021

Zodpovedná osoba Michal Sekerák, starosta obce

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ AK Prešov spol. s r.o., Sabinovská 3, 080 01 Prešov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka-Výmena okien a dverí (KD)

ID: 202120 – Jozef IŠTOŇA

4 060,00 €

10.12.2021

Suma s DPH 4 060,00 €

Dátum vystavenia 31.8.2021

Zodpovedná osoba Michal Sekerák, starosta obce

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Jozef IŠTOŇA, Torysa 115, 082 76 Torysa

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka-kovové smetné nádoby KUKA 110 l

ID: 202119 – Brantner Nova s.r.o.

10.12.2021

Suma s DPH

Dátum vystavenia 16.8.2021

Zodpovedná osoba Michal Sekerák, starosta obce

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka-prac. oblečenie (DHZ)

ID: 202118 – Agáta Kordiaková

10.12.2021

Suma s DPH

Dátum vystavenia 2.8.2021

Zodpovedná osoba Michal Sekerák, starosta obce

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Agáta Kordiaková, Štúrova 85/26, 082 71 Lipany

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka-propagačný materiál Jazyk mojej mamy

ID: 202117 – Vladimír Gladiš

100,00 €

10.12.2021

Suma s DPH 100,00 €

Dátum vystavenia 26.7.2021

Zodpovedná osoba Michal Sekerák, starosta obce

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Vladimír Gladiš, GLOBUS, Nám. sv. Martina 72, 082 73 Lipany

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka-FS Vorodaj festival

ID: 202116 – Vorodaj o.z.

50,00 €

10.12.2021

Suma s DPH 50,00 €

Dátum vystavenia 26.7.2021

Zodpovedná osoba Michal Sekerák, starosta obce

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Vorodaj o.z., Veľký Lipník 283, 065 33

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy