Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bajerovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Vyhotovené objednávky 6/2022

7.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Vyhotovené objednávky 4/2022

10.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Vyhotovené objednávky 3/2022

8.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Vyhotovené objednávky 2/2022

11.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Vyhotovené objednávky 1/2022

7.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka-VO k projektu Stavebná úprava OcÚ Bajerovce

ID: 202127 – SPIŠ-VIEW-TRADING s.r.o.

480,00 €

10.12.2021

Suma s DPH 480,00 €

Dátum vystavenia 3.12.2021

Zodpovedná osoba Michal Sekerák, starosta obce

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ SPIŠ-VIEW-TRADING s.r.o., Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka-vypracovanie ŽoNFP k projektu Stavebná úprava OcÚ Bajerovce

ID: 202126 – TIBURON s.r.o.

1 000,00 €

10.12.2021

Suma s DPH 1 000,00 €

Dátum vystavenia 3.12.2021

Zodpovedná osoba Michal Sekerák, starosta obce

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ TIBURON s.r.o., Jánošíkova 77, 080 01 Prešov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka-vypracovanie rozpočtu, zadania, krycí list Stavebná úprava OcÚ Bajerovce

ID: 202125 – Ing. Milan Dzugas

10.12.2021

Suma s DPH

Dátum vystavenia 2.11.2021

Zodpovedná osoba Michal Sekerák, starosta obce

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ Ing. Milan Dzugas, Karpatská 12, 080 01 Prešov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka-vypracovanie zjednodušenej PD miestnych komunikácii s rozpočtom

ID: 202124 – SAPAN s.r.o.

10.12.2021

Suma s DPH

Dátum vystavenia 28.10.2021

Zodpovedná osoba Michal Sekerák, starosta obce

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ SAPAN s.r.o., Za vodou 13, 064 01 Stará Ľubovňa

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka-spracovanie žiadosti v rámci Envirofondu

ID: 202123 – TIBURON s.r.o.

10.12.2021

Suma s DPH

Dátum vystavenia 27.10.2021

Zodpovedná osoba Michal Sekerák, starosta obce

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ TIBURON s.r.o., Jánošíkova 77, 080 01 Prešov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka-vyhotovenie projektového hodnotenia a energetického auditu Stavebná úprava OcÚ Bajerovce

ID: 202122 – TERA green s.r.o.

1 500,00 €

10.12.2021

Suma s DPH 1 500,00 €

Dátum vystavenia 23.9.2021

Zodpovedná osoba Michal Sekerák, starosta obce

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ TERA green s.r.o., Orechová 23, 085 01 Bardejov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka-vypracovanie NMS č. 5 projekt Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia v obci

ID: 202121 – AK Prešov spol. s r.o.

150,00 €

10.12.2021

Suma s DPH 150,00 €

Dátum vystavenia 2.9.2021

Zodpovedná osoba Michal Sekerák, starosta obce

Objednávateľ Obec Bajerovce

Objednávateľ - Sídlo Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce

Objednávateľ - IČO 00326810

Dodávateľ AK Prešov spol. s r.o., Sabinovská 3, 080 01 Prešov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy