Preskočiť na obsah

Ochrana osobných údajov

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľ sprístupňuje dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle nasledovné informácie.

Prevádzkovateľ

Názov: OBEC BAJEROVCE

Sídlo prevádzkovateľa: Obecný úrad Bajerovce č. 114, 082 73  Šar. Dravce

E-mail: bajerovce@ocu.sk

Telefón: +421 51 459 73 36; +421 911 924 987

Zodpovedná osoba

Marta Lichvarčíková

E-mail: obec@bajerovce.sk

Telefón: +421 918 756 648

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa: Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Telefón: +421 2 323 132 14

Telefonické konzultácie: +421 2 323 132 20